Jdi na obsah Jdi na menu
 


KÁZÁNÍ

Příspěvky

14. 1. 2018

Obřezání Páně

/ Rubrika: KÁZÁNÍ

Obřízka byla znamením Staré smlouvy, která nás už nezavazuje, ale je pro nás i dnes důležitým dokumentem o Božích příslibech a jejich naplnění.

 
Celý příspěvek

5. 1. 2018

Narození Páně - 7. 1. 2018

/ Rubrika: KÁZÁNÍ

To že Maria je Matkou Boha, je její největší výsadou.

 
Celý příspěvek

20. 10. 2017

Sv. apoštol Jakub, bratr Páně

/ Rubrika: KÁZÁNÍ

Jakub zvolal: „Co se mně ptáte na Syna člověka, jenž sedí na nebesích po pravici Všemohoucího a přijde na nebeských oblacích?“ Nato celý zástup poutníků zvolal tak jako v onu květnou neděli: „Hosanna synu Davidovu.“

 
Celý příspěvek

10. 9. 2017

Nechceme panovat nad vaší vírou

/ Rubrika: KÁZÁNÍ

Úvaha k 14. neděli (byzantský gregorian. kalednář) - jsme povolání hlásat Boží slovo takové jaké je.

 
Celý příspěvek

2. 9. 2017

Vinice Páně - 13. neděle

/ Rubrika: KÁZÁNÍ

Na vinici Páně se máme starat o výnos celé vinice, zájmy Kristovy mají být i našimi zájmy.

 
Celý příspěvek

14. 8. 2016

Peklo je reálné

/ Rubrika: KÁZÁNÍ

Strach před peklem má být pro nás silným impulsem k pravdivému pokání.

 
Celý příspěvek

25. 6. 2016

Neděle všech svatých 2016

/ Rubrika: KÁZÁNÍ

Svatost v pojetí Jana Husa a svatost Jana Husa.

 
Celý příspěvek

20. 6. 2016

Letnice

/ Rubrika: KÁZÁNÍ

Kdo žízní, ať přijde a pije...

 
Celý příspěvek