Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Pravověrná katolická církev (PKC) v České republice zachovává celou katolickou víru; v současné době není podřízená Vatikánu; neuznává pseudopapeže Františka a nepřijímá blud Druhého vatikánského koncilu o úctě k nekřesťanským náboženstvím.

Pravověrná katolická církev v ČR zahrnuje latinský a byzantský obřad. 

 

(Українська)

Naše víra, svátosti, názory.

 

Tajemství z Fatimy po 100 letech 2. část: nejen pro politiky

30. 10. 2017

Křesťanské národy se dostaly do stádia, kdy ani ve sféře politické ani vzdělávací, a vůbec ve veřejném životě se věci nesmí nazývat pravými jmény.

 

Tajemství z Fatimy po 100 letech - 1. část: Apostaze v církvi

30. 10. 2017

Letos je 100 let od zjevení z Fatimy. Co mu předcházelo a co následovalo?

 

Sv. apoštol Jakub, bratr Páně

20. 10. 2017

Jakub zvolal: „Co se mně ptáte na Syna člověka, jenž sedí na nebesích po pravici Všemohoucího a přijde na nebeských oblacích?“ Nato celý zástup poutníků zvolal tak jako v onu květnou neděli: „Hosanna synu Davidovu.“

 

Svatováclavská manifestace 2017 - video

6. 10. 2017

Video se svatováclavskou výzvou k růžencovému tažení proti islamizaci.

 

Božství Kristovo ve Starém zákoně

30. 9. 2017

Židé byli již ve Starém zákoně (SZ) dost jasně Bohem zpraveni o Božské přirozenosti budoucího Mesiáše.

 

Kniha Genesis a evolucionistické předsudky

21. 9. 2017

Abrahám a Mojžíš pocházeli z velmi vyspělých a vzdělaných civilizací. Není žádný důvod, proč by nemohli napsat své příběhy a slova, která k nim Bůh mluvil.

 

Nechceme panovat nad vaší vírou

10. 9. 2017

Úvaha k 14. neděli (byzantský gregorian. kalednář) - jsme povolání hlásat Boží slovo takové jaké je.

 

Vinice Páně - 13. neděle

2. 9. 2017

Na vinici Páně se máme starat o výnos celé vinice, zájmy Kristovy mají být i našimi zájmy.

 

Boží zjevení – Písmo nebo Tradice?

8. 8. 2017

Při obhajobě katolického pojetí Tradice je klíčovým pojem Božího zjevení, kterým rozumíme objektivní zjevení dané Bohem neomylně a závazně pro celé lidstvo.
 

 

Katolický kánon Písma svatého

1. 8. 2017

Tzv. deuterokanonické knihy jsou Novým zákonem přijímány za kanonické.